Úvodní strana / Nabídka kurzů / Bezpečnost práce a životní prostředí / Přehled povinností v BOZP - základní kurz

SLUžBY

Přehled povinností v BOZP - základní kurz

Obsah kurzu

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a prevence rizik k předcházení pracovním úrazům či nemocem z povolání patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele dané zákoníkem práce 262/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb.

Po absolvování tohoto kurzu získáte znalosti potřebné k tomu, abyste ve firmě do 25 zaměstnanců mohli samostatně nebo s metodickou pomocí zajišťovat hodnocení rizik a přijímat účinná opatření bez dalších nákladů na externí konzultanty – odborně způsobilé osoby. U větších společností pak získáte velmi dobrý přehled o rozsahu práce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (OZO), budete umět posoudit potřebný rozsah nutných externích služeb a zvládnete kontrolovat tyto služby i vynaložené náklady, kromě toho se seznámíte s moderními metodami prevence rizik a manažerských nástrojů k účinnému snižování úrazovosti.

 Co mi kurz přinese?

 Program školení

Délka školení: celodenní kurz, max. 15 účastníků

Místo konání: MS Teams nebo obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném místě (není v ceně)

Požadavky na účastníky

Komu je kurz určený?

Rozsah

1 den

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat