Úvodní strana / Nabídka kurzů / IT kurzy / GDPR - ochrana osobních údajů a IT bezpečnosti podle nových pravidel

SLUžBY

GDPR - ochrana osobních údajů a IT bezpečnosti podle nových pravidel

Přínos kurzu

Obsah kurzu

8:30 - 9:00
Registrace účastníků

9:00 - 9:15
Představení BV
Darina Vokalová BV , Lenka Bočková BV

9:15 - 10:45
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů
JUDr. Jitka Oliberiusová - KAPLAN&NOHEJL, advokátní kancelář, s.r.o.

10:45 - 10:55
Přestávka

10:55 - 11:45
ISO 27001 – Systémový nástroj na ochranu dat
Ing. Jaromír Tvrzník

11:45 - 12:30
Přestávka na oběd/neformální diskuze

12:30 - 13:15
Jak zajistit ochranu dat pomocí IT řešení
Jaroslav Látal - Digi Office, s.r.o.

13:15 – 14:00 
Pojištění kybernetických rizik 
Josef Majer – MARSH, s.r.o.

 

Občerstvení na místě zajištěno. 

Lektoři

Jaroslav Látal

Jednatel a IT manager ve společnosti Digi Office, s.r.o. V oblasti IT se pohybuje už více než 15 let, specializuje se především na řízení IT služeb dle ITIL postupů a pracuje pro malé a střední podniky. Jeho motto je: „Jestliže IT není funkční, bezpečné a efektivní, pak je něco špatně.“.

JUDr. Jitka Oliberiusová

JUDr. Jitka Oliberiusová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 16750. Dlouhodobě působí u advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl, advokátní kanceláře s.r.o.

Právnickou fakultu vystudovala na Karlově Univerzitě, kde také následně složila rigorózní zkoušku na katedře trestního práva. V průběhu studia absolvovala stáž u Obvodního soudu pro Prahu 1 na civilněprávním úseku a u Obvodního soudu pro Prahu 10 na trestněprávním úseku.

Ve své praxi se zaměřuje zejména  na oblast osobních údajů, veřejné zakázky, soudní spory (zejména v oblasti civilního a pracovního práva) a obhajobu v trestních věcech.

Jaromír Tvrzník

Je profesionálem v oblasti informačních technologií, ve které se pohybuje patnáct let. Společnosti si ho najímají, protože umí efektivně řídit správu IT na lokální i mezinárodní úrovni a nastavuje procesy „na míru“ jejich potřebám. Specializuje se na zavádění systémů řízení procesů (např. Systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 či Systém řízení kvality dle ISO 9001), pomáhá svým klientům zabezpečit, aby jejich interní procesy odpovídaly zákonným požadavkům (181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR apod.). Je také oblíbeným lektorem interních auditorů a bezpečnostních manažerů ve státní správě i soukromém sektoru. Když lidi školí, vždy zaměřuje výklad na praktické využití norem v konkrétních podmínkách firmy klienta. Cílem je maximální užitek a minimální administrativní zátěž. Jeho dlouholetá praxe v této problematice mu poskytuje široký odborný rozhled.

Josef Majer

Josef Majer pracuje druhým rokem ve společnosti MARSH, současně má na starosti oddělení FINPRO zabývající se vedle kybernetických rizik také pojištěním profesní odpovědnosti a odpovědnosti vedení společností. Zprostředkování pojištění a risk-managementu se věnuje od roku 2010.
Rozsah

1 den

Termíny kurzu

26.9.2017

Adresa: Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4 – 140 00
Cena: 2 590,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete objednat jako uzavřené školení.

Objednat