Úvodní strana / Nabídka kurzů / Kurzy pro auditory a manažery / ISO 14001 - Interní auditor dle nové normy EMS

SLUžBY

ISO 14001 - Interní auditor dle nové normy EMS

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte

Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí, skupinových diskusí a praktických cvičení. Praktická cvičení jsou postavena na modelu fiktivní společnosti. Cvičení jsou pečlivě vybírána a sestavována tak, aby se v nich objevily situace, se kterými se auditoři setkávají v praxi.

Obsah kurzu

Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001).

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

12. - 13.6.2018

Adresa: Olbrachtova 1, Praha 4 140 02
Cena: 8 450,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín


11. - 12.9.2018

Adresa: Olbrachtova 1, Praha 4 140 02
Cena: 8 450,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín


13. - 14.11.2018

Adresa: Olbrachtova 1, Praha 4 140 02
Cena: 8 450,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete objednat jako uzavřené školení.

Objednat