Úvodní strana / Aktuality /

SLUžBY

ISO 50001 – INTERNÍ AUDITOR EnMS

27.5.2019

ISO 50001 – INTERNÍ AUDITOR EnMS

Absolvováním kurzu získáte:

  • Znalosti požadavků normy ISO 50001 a základní legislativní pojmy
  • Znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií
  • Informace, jak plánovat a provádět interní audit systému energetického managementu podle požadavků normy ISO 50001
  • Seznámíte se praktickou formou průběhu auditů a potřebnou dokumentací

Během celého kurzu budete mít možnost získávat praktické zkušenosti s odborníky a kolegy ze stejného oboru.

Obsah kurzu

  • Požadavky normy ČSN EN ISO 50001 a základní přehled legislativy
  • Rozdíl mezi ČSN EN ISO 50001 a Energetickým auditem (vyhláška 108)
  • Význam auditovaní systémů managementu hospodaření s energií
  • Metodika, identifikace a hodnocení managementu hospodaření s energií
  • Plánování a provádění interního auditu
  • Praktická cvičení a diskuse, komunikace při auditu

Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001).

Rozsah: 2 dny

Cena školení: 8 450,-

Přihlásit na školení se můžete ZDE