Úvodní strana / Aktuality /

SLUžBY

ISO 9001 - INTERNÍ AUDITOR DLE NOVÉ NORMY QMS

21.3.2018

ISO 9001 - INTERNÍ AUDITOR DLE NOVÉ NORMY QMS

 

 

 

Obsah kurzu

  • Úvod do systému managementu kvality.
  • Integrované manažerské systémy.
  • Výklad požadavků normy ISO 9001:2015.
  • Přehled požadavků normy ISO 19011:2011.
  • Plánování a příprava auditu.
  • Technika auditu.
  • Role auditora.
  • Případové studie.
  • Komunikace.
  • Diskuse.

Kurz je ukončen testem, který prokáže Vaší schopnost orientace v problematice normy.

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Vám bude vydáno po úspěšném ukončení písemné zkoušky.

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte:

  • strukturovaný přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2011,
  • podrobné informace o plánování a realizaci auditu, o efektivním způsobu řízení záznamů z auditu a o následných činnostech po auditu,
  • informace o technice auditu a roli auditora,
  • základy komunikace předpokládané pro vedení auditu.

Kurz je dvoudenní. Program prvního dne je orientován na požadavky normy a jejich aplikaci z pohledu auditora. Program druhého dne je zaměřen na plánování a přípravu auditu, techniku auditu a základní principy komunikace. Program je doplněn praktickými cvičeními a případovými studiemi.

Požadavky na účastníky

Ukončené střední vzdělání nebo praxe v managementu kvality.

Rozsah

2 dny


Cena: 8 450,- Kč bez DPH

Přihláška na kurz zde