Úvodní strana / Aktuality / Metrologie - Zajistění metrologie v organizacích

SLUžBY

Metrologie - Zajistění metrologie v organizacích

20.2.2023

Metrologie - Zajistění metrologie v organizacích

 

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte:

 • ucelený přehled o metrologii – zabezpečování monitorovacích a měřicích zařízení,
 • informaci o zákonu č. 505/1990 Sb. o metrologii a o navazujících legislativních požadavcích,
 • výklad pojmů z oblasti metrologie podle TNI 01 0115:2009,
 • znalost požadavků na systémy měření dle ISO 10012:2003,
 • přehled o požadavcích na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (akreditace)
 • znalosti o řízení monitorovacích a měřicích zařízení podle požadavků ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009

Při školení obdržíte učební texty - kopie všech prezentovaných snímků, materiály pro úkoly a cvičení v rámci kurzu.

Obsah kurzu

 • Zahájení, předání učebních textů
 • Historický vývoj v metrologii
 • Rozdělení metrologie
 • Harmonizace mezinárodních přístupů k metrologii
 • Základní pojmy - TNI 01 0115 „Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny“
 • Právní předpisy v oblasti metrologie
 • Požadavky ISO 9001:2008 na řízení monitorovacího a měřicího zařízení (a rozšíření o požadavky automobilového průmyslu)
 • ISO 10012:2003 - Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
 • Základy požadavků na akreditaci laboratoří
 • Praktické uplatnění v organizacích. Zpracování vnitropodnikových předpisů.
 • Zodpovězení dotazů. 
 • Závěr.

Požadavky na účastníky

Kurz je určen pro technické pracovníky (členy průřezových týmů), kteří se podílejí na plánování kvality produktu a na zajištění podnikové metrologie.

Rozsah: 1 den

Cena školení:  4250,-

Přihlásit na školení se můžete ZDE