Úvodní strana / Aktuality /

SLUžBY

SEZNÁMENÍ S NOVOU NORMOU ISO 45001:2018

14.12.2020

SEZNÁMENÍ S NOVOU NORMOU ISO 45001:2018

Přínos kurzu

Získáte podrobné informace k přechodu z standardu OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001:2018. Vytvoříte si vlastní převodní tabulku mezi normou OHSAS 18001:2009 a ISO 45001:2018.

Obsah kurzu

 • Přehled a výklad požadavků normy ISO 45001:2018.
  • Procesní model OH&S
  • Termíny a definice OH&S
  • Kontext organizace
     interní a externí záležitosti
     zainteresované strany a jejich požadavky
     stanovení rozsahu systému, předmětu certifikace
     systém managementu OH&S (BOZP a PO v procesech organizace)
  • Vedení organizace (Leadership) a spoluúčast, politika BOZP (OH&S);
  • Plánování, určování a vyhodnocování podnikatelských rizik v BOZP(OH&S)
  • Určování závazných povinností OH&S,
     základní aktuální přehled právních předpisů ČR pro oblast BOZP;
  • Zdroje, kompetence, povědomí, komunikace, konzultace, řízení dokumentů;
  • Řízení provozu, eliminace nebezpečí a snižování rizik, management změn, nákup, outsourcing, havarijní připravenost a reakce;
  • Monitoring, audity, přezkoumání;
  • Zlepšování, řízení incidentů, neshod a nápravných opatření;
 • Dokumentace potřebná k certifikaci OH&S
 • Převodní tabulka mezi normou OHSAS 18001:2009 a ISO 45001:2018 (OH&S)
 • Diskuze

Požadavky na účastníky

Kurz je určen pracovníkům, kteří potřebují získat kvalifikaci pro provádění interních auditů BOZP. Speciální dovednosti ani znalosti nejsou požadovány. Kvalifikace interního auditora QMS nebo EMS je výhodou.

Po ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah

1 den (9.00 - 13.00)

CHCI SE PŘIHLÁSIT