Úvodní strana / Nabídka kurzů / Bezpečnost práce a životní prostředí / Safety leadership a rozvoj kultury BOZP

SLUžBY

Safety leadership a rozvoj kultury BOZP

Přínos kurzu

Schopnost vést lidi nevznikne u manažerů sama od sebe, na leadershipu  je třeba intenzivně pracovat. Připravte sebe a své manažery na to, aby dokázali řídit a udržet vysoký výkon v oblasti bezpečnosti práce na základě odpovědnosti, uměli obratně komunikovat, vést konsekventní dialog, dát pozitivní uznání dobré praxe a při zadávání pokynů a cílů uměli vzít v potaz i řízení bezpečnosti. S více než desetiletou zkušeností z rozvoje kultury bezpečnosti a efektivního řízení strategie BOZP nabídne kurz osvědčené receptury pro zapojení zaměstnanců a manažerů v oblasti BOZP.

Abychom byli úspěšní, nepotřebujeme milión pozitivních rad, co máme dělat. Abychom zažili úspěch, potřebujeme naprosto přesně vědět, jak vypadá. Proto potřebujeme umět detailně popsat svou vizi, poslání, politiku, cíl a strategii i v oblasti BOZP. Dobře zvolené KPI by nám měly dát zpětnou vazbu, jak úspěšní ve svých snahách jsme. Obvykle se měří úrazovost, ale to znamená, že je pozdě a již došlo k poškození zdraví. Je třeba přemýšlet o vhodné kombinaci reaktivních indikátorů, ale třeba i prevence. Strategie není manuál, je to smysl, který spolu sdílíme, a všichni víme, proč.

Obsah kurzu

Co mi kurz přinese?

 Program:

Kompetence v oblasti BOZP:

 Safety leadership:

Požadavky na účastníky

Komu je kurz určený?

Otevřený kurz:

Kurz na míru:

Kompletní management firmy.

 

Pro více informací kontaktujte

jakub.urban@bureauveritas.com

+420 731 611 638

Rozsah

1 den

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat