Úvodní strana / Nabídka kurzů / Manažerské dovednosti auditora / Procesní řízení, související rizika, monitorování a měření procesů v systémovém managementu

SLUžBY

Procesní řízení, související rizika, monitorování a měření procesů v systémovém managementu

Přínos kurzu

Získáte znalosti procesního řízení, managementu rizik a způsobů monitorování a měření procesů v rozsahu požadavků systémových norem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001. Naučíte se využívat procesy jako základní stavební kameny integrovaného systému managementu organizace. Vyzkoušíte si prakticky vytvoření procesního modelu, nastavení a vyhodnocení kritérií procesu. Naučíte se využívat managementu rizik jako podpory pro rozhodování při stanovování priorit a realizaci preventivních opatření. Seznámíte se s metodikou normy ČSN ISO 31010 „Management rizik“. Vyzkoušíte si prakticky identifikaci, analýzu a hodnocení procesních i systémových rizik s využitím v praxi ověřených metodik. Získáte základní znalosti pro efektivní podporu měření a monitorování procesů v rámci integrovaného systému managementu s cílem podpory neustálého zlepšování výkonnosti organizace. Při kurzu budou využívány jednoduché statistické a analytické nástroje s podporou běžného tabulkového procesoru. Vyzkoušíte si praktický příklad analýzy dat a vyhodnocování procesů. Naučíte se hledat náměty pro neustálé zlepšování procesů.

Obsah kurzu

Požadavky na účastníky

Speciální znalosti ani dovednosti nejsou vyžadovány. Praktická znalost podnikových procesů a kritický pohled na efektivitu fungování procesů v organizaci je. Pro plné využití všech připravených příkladů je optimální vybavení pracovníka počítačem s instalovaným tabulkovým procesorem Excel. Po ukončení kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah

1 den

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat