Úvodní strana / Nabídka kurzů / Manažerské dovednosti auditora / Procesní řízení v systémovém managementu

SLUžBY

Procesní řízení v systémovém managementu

Přínos kurzu

Získáte znalosti procesního managementu v rozsahu požadavků systémových norem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001 včetně návazností na hodnocení výkonnosti procesu a management procesních rizik. Naučíte se využívat procesy jako základní stavební kameny integrovaného systému managementu organizace. Vyzkoušíte si prakticky vytvoření procesního modelu, nastavení a vyhodnocení kritérií procesu, identifikaci a hodnocení procesních rizik.

Obsah kurzu

Požadavky na účastníky

Speciální znalosti ani dovednosti nejsou vyžadovány. Praktická znalost podnikových procesů je výhodou. Po ukončení kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.

Poznámka:

Na kurz „Procesní řízení v systémovém managementu“ navazuje kurz „Management rizik v systémovém managementu“ a kurz „Jednoduché nástroje pro monitorování a měření procesů v systémovém managementu“.

Rozsah

1 den

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat