Úvodní strana / Nabídka kurzů / Potravinářský průmysl / ISO 22000 - Interní auditor

SLUžBY

ISO 22000 - Interní auditor

Přínos kurzu

Norma ISO 22000 si klade za cíl harmonizovat celosvětově požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin v rámci celého potravinového řetězce.

Školení je určeno organizacím zapojeným do potravinového řetězce, od zemědělské prvovýroby, přes výrobce krmiv, výrobce potravin, dopravce, veškeré dodavatele služeb (úklid, DDD atp.), až po maloobchodní prodej a veřejné stravování včetně nepřímo zapojených organizací, jako např. výrobci strojů a zařízení, balícího materiálu, čistidel, přísad a ingrediencí, které budují systémy managementu bezpečnosti potravin.

Obsah kurzu

Školením získáte

Součástí semináře bude seznámení s průběhem certifikace podle této nové normy.

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, aby účastníci měli orientaci v základních požadavcích na systém HACCP a systém managementu kvality podle ISO 9001.

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

27. - 28.11.2018

Adresa: Olbrachtova 1, Praha 4 140 02
Cena: 8 450,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete objednat jako uzavřené školení.

Objednat