Úvodní strana / Nabídka kurzů / Potravinářský průmysl / Požadavky normy IFS Food verze 7 - Seznámení s novými a upravenými požadavky

SLUžBY

Požadavky normy IFS Food verze 7 - Seznámení s novými a upravenými požadavky

Přínos kurzu

Budete schopni implementace požadavků do vlastních systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin.

Budete připraveni na audity prováděné nezávislou certifikační organizací nebo zákazníky

Obsah kurzu

Požadavky na účastníky

Kurz je určen manažerům kvality potravinářských podniků nebo osobám odpovědným za zavádění požadavků do praxe. U účastníků se předpokládá základní znalost principů systému managementu kvality a systému kritických bodů (HACCP) ve výrobě potravin, vhodná je orientace v požadavcích IFS verze 7. 

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování.

Cena kurzu činí 3.915 ,- Kč/osoba 

Rozsah

1 den

Termíny kurzu

3.12.2020

Adresa: Olbrachtova 1, Praha 4
Cena: 3 915,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat