Úvodní strana / BV Award

SLUžBY

BV Award

Chcete najít prostor pro zlepšování systému bezpečnosti práce v souvislosti s jeho stávající úrovní? Chcete podpořit vzájemný benchmarking a zpětnou vazbu na aktuální stav kultury bezpečnosti? Chcete snižovat pracovní rizika skrze programy na uvědomění a zapojení všech zaměstnanců? Chcete networkingovou platformu pro sdílení zkušeností?

Bureau Veritas Award

Vizí společnosti Bureau Veritas je poskytnout společnostem prostor pro zlepšování jejich systému bezpečnosti práce v souvislosti s jejich stávajících úrovní kultury bezpečnosti a tím prakticky dosáhnout bezpečnějšího a zdravějšího prostředí v této oblasti .

Bureau Veritas Award se zaměřuje na celkové posouzení stavu, silné stránky a slabá místa v systému a definuje prostory pro zlepšení. Hodnotí, nakolik je bezpečnost skutečnou hodnotou podniku, nakolik je součástí každodenního života firmy, nakolik se v této oblasti angažuje vedení i řadoví zaměstnanci a nakolik je prostoupena do každodenních činností a chodu podniku.

Posuzují se jak tvrdá čísla jako počet nehod, politika a systém dokumentace, tak i měkké faktory jako povědomí a chování zaměstnanců, jejich angažovanost a způsoby vnitropodnikové komunikace. Zároveň poskytuje všem účastníkům informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti. V dvoukolovém hodnocení dochází jednak k sebehodnocení a potom k validaci zjištěných výsledků přímo v místě klienta.

Výhodou výstupu je vedle komplexnosti hodnocení i externí benchmarking a srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti.

Odborným garantem je společnost Bureau Veritas, která je přední mezinárodní korporací poskytující komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostřední a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828.

Co získáte účastí

Aktuality