Úvodní strana / Nabídka kurzů / Potravinářský průmysl / Požadavky normy IFS Logistics

SLUžBY

Požadavky normy IFS Logistics

Přínos kurzu

Budete schopni implementace požadavků do vlastních systémů managementu kvality a bezpečnosti logistických činností zahrnujících dopravu, skladování, distribuci, nakládku a vykládku a další a to ve všech oblastech logistiky jako je dodávka silničními vozidly, železnicí nebo lodí, a na všechny typy potravinářských a nepotravinových produktů, bez ohledu na to, zda musí být přepravovány při teplotách pod bodem mrazu, chlazené nebo nechlazené.

Obsah kurzu

Požadavky na účastníky

Kurz je určen manažerům kvality logistických společností i potravinářských podniků nebo osobám odpovědným za zavádění požadavků do praxe. U účastníků se předpokládá základní znalost principů systému managementu kvality a systému kritických bodů/řízení rizik v logistice, vhodná je orientace v požadavcích IFS verze 2.3.

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování.

Rozsah

4 hodiny

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat