Úvodní strana / Aktuality / IATF 16949: 2016 - Interní auditor

SLUžBY

IATF 16949: 2016 - Interní auditor

26.6.2018

IATF 16949: 2016 - Interní auditor

 

 

 

 

   Absolvováním kurzu získáte:

 • podrobné znalosti požadavků technické specifikace IATF 16949: 2016,
 • vysvětlení procesního přístupu k auditování v automobilovém průmyslu,
 • základní přehled z okruhů znalostí APQP, PPAP, FMEA, MSA, a SPC potřebný pro auditování,
 • znalosti zásad pro auditování systému managementu kvality podle ISO 19011:2011,
 • znalosti plánování, přípravy, provedení a zdokumentování interních auditů 
 • praxi v procesu auditu formou případových studií a analýz konkrétních případů z praxe,
 • doklad o kvalifikaci k provádění interních auditů.

  Při školení obdržíte učební texty - kopie všech prezentovaných snímků, materiály pro úkoly a cvičení v rámci kurzu.

  Obsah kurzu

  • Zahájení, předání učebních textů
  • Historický vývoj systémů managementu kvality (QMS), uplatnění systémů v automobilovém průmyslu
  • Celkový přehled o normách ISO řady 9000 a technická specifikace IATF 16949: 2016,
  • Přehled metodik používaných v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu (metodiky VDA, APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA…)
  • Požadavky prvků normy ČSN P IATF 16949: 2016, zavedení QMS v organizaci (postup, odpovědnosti)
  • Řízení specifických požadavků zákazníků
  • Procesní modely při řízení firmy (a jejich uplatnění při provádění auditů)
  • Právní předpisy a zajištění jejich požadavků
  • Norma pro provádění auditů (ČSN EN ISO 19011:2012)
  • Provádění interních auditů QMS (audity systému, procesu, produktu, auditování dle VDA 6)
  • Cvičení - řešení příkladů v týmech, modelové situace
  • Diskuse, zodpovězení dotazů
  • Příprava na závěrečný test
  • Provedení závěrečného testu (zkoušky)
  • Vyhodnocení testu
  • Závěr

  Pokud úspěšně složíte test - zkoušku, získáte Certifikát interního auditora IATF 16949: 2016 (v anglickém jazyce). Pokud se Vám zkouška nepovede, obdržíte od nás Osvědčení o účasti. Zkoušku je ale možné opakovat.

  Požadavky na účastníky

  Kurz je určen především pro interní auditory (i pro auditory, jež budou provádět audity u dodavatelů), kteří jsou již kvalifikováni k provádění auditů podle ISO 9001, resp. IATF a VDA i pracovníky útvarů kvality a členy průřezových týmů a také pro pracovníky managementu, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci pro auditování podle současných požadavků automobilového průmyslu.

  Účastníci by měli mít znalosti systému managementu kvality podle ISO 9001.

  Rozsah

  2 dny
 
        Přihláška na kurz