Úvodní strana / Představení

SLUžBY


„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.“

Domníváme se, že neustálé vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků představuje jedno z nejefektivnějších investic do firemních zdrojů. Naše divize školení a vzdělávání poskytuje komplexní vzdělávací programy, které se zakládají na dlouholetých zkušenostech a často čerpají inspiraci ze zahraničních odborných zdrojů.

Dynamika a rychlý tok informací v globálním světě a na různých trzích vyžaduje komplexní a aktuální poznatky ve všech oblastech a odvětvích. Vaši zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem ve společnosti, proto jejich cílené vzdělávání  je nezbytnou součástí pro udržení konkurenceschopnosti podniku. BUREAU VERITAS již více než sto let patří k tradičním a stabilním partnerům, který nabízí komplexní tréninkové programy na špičkové úrovni.


Napříč velkým spektrem kurzů a celosvětově nabízíme:

Školení provádějí experti a odborníci v rámci našeho kvalitativního systému dle normy ISO 9001. Zároveň jsme oprávněni nabízet komplexní řadu kurzů pro rozvoj auditorů registrovaných Mezinárodním registrem certifikovaných auditorů (IRCA) - největším orgánem pro certifikaci auditorů na světě.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Podrobný popis loga

Společnost Bureau Veritas byla založena v roce 1828, aby „hledala pravdu a říkala ji beze strachu nebo zvýhodňování“. Jako logo byl vybrán alegorický obrázek Pravdy představované ženou vynořující se ze studny.

Symbol společnosti Bureau Veritas znázorňoval mladou ženu sedící na okraji studny se vztyčenými pažemi. V pravé ruce má pochodeň a v levé ruce zrcátko. Její levá noha spočívá na zeměkouli.

Na zemi jsou váhy, kouzelná hůlka (Aeskalupovo žezlo) a kohout, který má oči obrácené směrem k ženě. Na horizontu je loď se třemi stěžni a s rozevlátými plachtami, plující zátokou. Nové logo překreslené v roce 1990 v čistě heraldickém stylu se drží stejné symboliky.