Úvodní strana / Reference

SLUžBY

Reference

"BUREAU VERITAS nám poskytlo nadstandardní služby v rámci uzavřeného školení. Oceňuji snahu o dobrou spolupráci a flexibilitu."

Jiří Cibulka, NESTLÉ ČESKO s. r. o.

"Chtěl bych moc poděkovat za vynikající školení . Jsem moc rád, že  jsem školení mohl absolvovat  ve firmě Bureau Veritas. Moc děkuji lektorům, o kterých jsem si jist, že jsou profesionálové. Také bych chtěl poděkovat Petře Kuncové  za perfektní organizaci."

Jan Nováček, OSVČ

"Velice jsem ocenila Váš profesionální přístup od prvního okamžiku naší komunikace až po závěrečné obdržení Osvědčení o absolvování kurzu a především jsem uvítala možnost školení  v nových moderních  prostorách.Také úroveň přednášejího plně odpovídala mezinárodnímu kreditu Vaší společnosti."

Irena Hlaváčková, AGROFERT Holding

"Školení provedené společností Bureau Veritas hodnotím jako jedno z nejlepších, kterých jsem se kdy zúčastnil. Za klíčové pokládám zaměření se na výklad a pochopení normy, stejně jako celou řada praktických cvičení, jež obecný jazyk pomohla přeložit do praktických situací.  Školení tedy pokládám za mimořádně přínosné pro svojí práci i další kariéru."

David Skála, PharmaSwiss Česká republika, s. r. o.

"Série odborných školení v rámci vzdělávací aktivity Specialista kvality v segmentu Automotive předčila očekávání našich zaměstnanců. Velice kladně hodnotí odborný a lidský přístup lektora, oceňují konkrétní příklady z praxe. Informace, které na školení účastníci získávají jsou pro ně významným rozšířením odborných znalostí a výborně uplatnitelné v praxi."

Eva Kopecká, FLEXCON, s. r. o.

Školení bylo na velice profesionální úrovni v příjemném, odborně plně vybaveném prostředí. Bylo časově velice náročné, ale dynamické a velmi prakticky zaměřené a s předpokladem již poměrně značných znalostí normy ISO 9001. Organizačně velmi dobře zvládnuté jak odborně, tak co se týká zázemí pro účastníky kurzu. Obdržené školící materiály byly dostačující a kompletní k dané problematice. Přednášející lektor byl vysoké odborné úrovni se značnými zkušenostmi a schopností vysvětlit problematiku a pomoci, podával uspokojivé odpovědi na všechny kladené otázky.  Navzdory své odbornosti byl schopen velice přesvědčivě sehrát člověka neznalého při modelových situacích, kde docházelo k odlehčení ve skrze náročného školícího programu.

Jana Lovásová, Knauf Insulation


Aktuality