Úvodní strana / Obchodní a platební podmínky

SLUžBY

Obchodní a platební podmínky

BUREAU VERITAS - Všeobecné podmienky

 

 

Poplatky:

Všetky poplatky uvedené v cenníkoch, rozvrhoch, brožúrach alebo iných dokumentoch sú bez DPH (20%). Poplatky za plánované školenia zahŕňajú kompletnú školiacu dokumentáciu a občerstvenie.

 

Zrušenie:

Účasť na kurze môže byť zrušená bez akéhokoľvek poplatku písomnou formou alebo telefonicky najneskôr 10 dní pred plánovaným začatím kurzu.

Ak ku zrušeniu účasti dôjde medzi 10. a 3. dňom pred začatím kurzu, Bureau Veritas si vyhradzuje právo fakturovať 50% účastníckeho poplatku.

Ak ku zrušeniu účasti dôjde menej ako 3 dni pred začatím kurzu, Bureau Veritas si vyhradzuje právo fakturovať 80% účastníckeho poplatku.

Ak sa účastník na kurz nedostaví, Bureau Veritas bude fakturovať 100% účastníckeho poplatku.

Preto prosím pozorne zvážte možnosti zaistenia sa proti finančným stratám z dôvodu zrušenia účasti!!!

 

Nahradenie:

Nahlásenie náhradných kandidátov, alebo premiestnenie do iného kurzu bude akceptované.

 

Rozvrh školení / kurzov:

Bureau Veritas si vyhradzuje právo zmeniť publikovaný plán alebo časový harmonogram kurzov a zároveň si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade nedostatočného počtu účastníkov.

 

Jazyk:

Všetky plánované kurzy sú v slovenskom jazyku, v prípade požiadavky možno zorganizovať kurz v svetovom jazyku.

 

Ubytovanie:

Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku a každý účastník si ho zabezpečuje individuálne. Bureau Veritas môže na vyžiadanie zaslať (e-mailom) možnosti a podmienky ubytovania v okolí miesta školenia.

 

Školenie vo firme:

V prípade dostatočného záujmu je možné zorganizovať kurzy aj mimo uvedených termínov. Pre jednotlivé spoločnosti môžu byť kurzy organizované po vzájomnej dohode pre 5 až 15 účastníkov. Cena dohodou.