Úvodní strana / Aktuality /

SLUžBY

TISAX – INTERNÍ AUDITOR

27.11.2019

TISAX – INTERNÍ AUDITOR

 

 

 

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte: 

 • Přehled o systému hodnocení informační bezpečnosti – TISAX,
 • Informace o legislativním základě managementu bezpečnosti informací
 • Znalosti požadavků normy ISO 27001 doplněné o katalog hodnocení informační bezpečnosti (ISA) vytvořený VDA (sdružením automobilového průmyslu)
 • Přehled o způsobu zavádění a certifikaci TISAX
 • Seznámíte se se souborem postupů pro TISAX, vyplňováním ISA dotazníku
 • Podrobný přehled, jak řídit rizika bezpečnosti informací se zaměřením na automotive a dodavatelů do automotive
 • Náhled do související oblasti normalizace pro IT
 • Přípravu na interní audity informační bezpečnosti dle ISO/IEC 27001 s nadstavbou TISAX

Obsah kurzu

 

Obsah kurzu 

 • Úvod do systému důvěryhodné výměny hodnocení informační bezpečnosti
 • Základní přehled související legislativy
 • Přehled norem souvisejících s TISAX, jejich struktura
 • Obsah, struktura a požadavky normy ISO/IEC 27001 ve vztahu k TISAX
 • Řízení informační bezpečnosti v rámci firmy v souladu s ISMS a TISAX
 • Analýza rizik bezpečnosti informací
 • Příklady vyplňování ISA dotazníku
 • Plánování interních auditů informační bezpečnosti s nadstavbou TISAX
 • Provádění interních auditů informační bezpečnosti s nadstavbou TISAX
 • Reporting výsledků z auditů

Kurz je určen především pro pracovníky organizací, které působí v automotive a chystají se na certifikaci TISAX nebo plánují zákaznické audity standardu TISAX.

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah

2 dny

 

Přihláška na kurz ZDE