Úvodní strana / Nabídka kurzů / Bezpečnost práce a životní prostředí / Jak snížit počet úrazů - efektivní nástroje a rozvoj kultury BOZP

SLUžBY

Jak snížit počet úrazů - efektivní nástroje a rozvoj kultury BOZP

Přínos kurzu

Připravte sebe a své manažery, aby dokázali řídit a udržet vysoký výkon v oblasti bezpečnosti práce na základě odpovědnosti, uměli obratně komunikovat, vést konsekventní dialog, dát pozitivní uznání dobré praxe a při zadávání pokynů a cílů uměli vzít v potaz i řízení bezpečnosti. Kurz vám přinese osvědčené receptury pro zapojení zaměstnanců a manažerů v oblasti BOZP a probereme si rizika a cesty, které se nesvědčily. Ukážeme si, že má smysl zavádět pouze takové nástroje a sledovat klíčové indikátory, které budou mít měřitelné výstupy v oblasti výkonu BOZP a dají se ovlivnit.

Obsah kurzu

Lektor

Mgr. Petr Kaňka – zkušenosti s řízením integrovaného systému ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí získal dlouhodobým působením ve skupině RWE v České republice, podílel se na metodickém řízení systému pracovního lékařství a závodní preventivní péče, tvorbě politik, prevence rizik, řízení dodavatelů, zlepšování kultury BOZP a snižování úrazovosti. 

Požadavky na účastníky

Kurz je vhodný pro zaměstnavatele s větší až velkou základnou zaměstnanců, EHS manažery a specialisty, management výrobních, logistických a obchodních společností, zaměstnavatele s vysokou mírou angažovanosti v otázkách BOZP a samozřejmě pro ty, kteří se chtějí zlepšovat a nedělat chyby při hledání vlastní cesty.

 

Pro více informací kontaktujte

jakub.urban@bureauveritas.com

+420 731 611 638

Rozsah

1 den

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat