Úvodní strana / Nabídka kurzů / Bezpečnost práce a životní prostředí / SCC/BES - Základní pravidla bezpečnosti provozu

SLUžBY

SCC/BES - Základní pravidla bezpečnosti provozu

Přínos kurzu

SCC je systém certifikace třetí stranou vytvořený pro organizace využívající subdodavatelů. Původně byl navržen ve spolupráci DNV s petrochemickým průmyslem pro jeho potřeby. Později byl uznán akreditovaným veřejným standardem používaným v řadě odvětví. Zadavatelé dnes od subdodavatelů často vyžaduje, aby měli platný certifikát SCC 2000/03. To platí zejména v chemickém průmyslu.

Prokázání bezpečnosti Vašeho provozu.

SCC je nástrojem k hodnocení systému řízení bezpečnosti a výsledků bezpečnosti dosahovaných dodavatelem. Uplatňování SCC je prostředkem ke zlepšování bezpečnosti v organizacích vykonávajících nebezpečné práce. Certifikát SCC zajišťuje důvěryhodnost, že nebezpečné práce provádějí kompetentní organizace s kvalifikovaným personálem, profesionálním řízením bezpečnosti a silným vědomím bezpečnosti.

Ochrana životů

Zlepšování bezpečnosti práce u dodavatelů a snižování pracovní úrazovosti chrání jak lidské životy, tak okolní prostředí. Proto je certifikace SCC výhodná nejen pro jednotlivé zaměstnance a společnost jako celek, ale i pro dodavatele a zadavatele. Aby mohl systém využívat výhod evropské harmonizace a aby zaručoval důsledné zavádění, funguje na základě mezinárodních pravidel pro certifikaci a akreditaci (např. EN 45012).

Obsah kurzu

Kurz SCC/BES zahrnuje základní znalosti o

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat