Úvodní strana / Nabídka kurzů / Kurzy pro auditory a manažery / ISO 14001:2015 - Interní auditor

SLUžBY

ISO 14001:2015 - Interní auditor

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte

Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí, skupinových diskusí a praktických cvičení. Praktická cvičení jsou postavena na modelu fiktivní společnosti. Cvičení jsou pečlivě vybírána a sestavována tak, aby se v nich objevily situace, se kterými se auditoři setkávají v praxi.

Obsah kurzu

 

Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001).

Přednášející: Ing. František Sedláček

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

18.-19.9.2024

Adresa: Olbrachtova 1, Praha
Cena: 8 100,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat