Úvodní strana / Nabídka kurzů / Kurzy pro auditory a manažery / ISO 50001:2018 – Interní auditor EnMS

SLUžBY

ISO 50001:2018 – Interní auditor EnMS

Přínos kurzu

Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 a dále pak všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o systému managementu hospodaření s energiemi v organizacích.

Absolvováním kurzu získáte:

Během celého kurzu budete mít možnost získávat praktické zkušenosti s odborníky a kolegy ze stejného oboru.

Obsah kurzu

Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001).

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

16.-17.10.2024

Adresa: Olbrachtova 1, Praha
Cena: 8 100,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat