Úvodní strana / Nabídka kurzů / Kurzy pro auditory a manažery / SA 8000 - Interní auditor společenské odpovědnosti

SLUžBY

SA 8000 - Interní auditor společenské odpovědnosti

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte

Certifikace podle SA 8000:2014 poskytuje firmě výhodu ve snížení počtu vícenásobných auditů. Kurz je zaměřen na podrobný výklad požadavků SA 8000:2014 v kontextu platné legislativy České republiky a na metodiku implementace požadavků normy do praxe.

Obsah kurzu

Po ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o absolvování.

Požadavky na účastníky

Kurz je určen pro všechny pracovníky podniku včetně vrcholového vedení, kteří se chtějí podílet na splnění globálních požadavků na společenskou odpovědnost podniku a přípravu podniku na certifikaci podle normy SA 8000:2014. Kurz je rovněž vhodný jako základní školení pro interní auditory, kteří budou ověřovat správnou implementaci požadavků na konkrétní podmínky v podniku. Speciální dovednosti ani znalosti nejsou požadovány.

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat