Úvodní strana / Nabídka kurzů / Potravinářský průmysl / GMP

SLUžBY

GMP

Přínos kurzu

Jednodenní seminář určený pro pracovníky obchodních a skladovacích organizací, pro přepravce a výrobce krmných surovin.

Obsah kurzu

Zajištění bezpečnosti krmiv – schéma GMP+FSA 

Certifikace GMP+ B1
Certifikace je určena výrobcům a zpracovatelům krmiv, dále obchodníkům a poskytovatelům služeb v oblasti krmiv
Certifikace GMP+ B2
Certifikace je určena pro výrobce krmných surovin včetně jejich skladování, prodeje (nezahrnuje premixy a kompletní krmné směsi)
Certifikace GMP+ B3
Certifikace je určena pro obchodování, skladování a posklizňovou úpravu
Certifikace GMP+ B4
Certifikace je určena pro dopravu krmiv (veškerá doprava)

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli orientaci v základních požadavcích na systém HACCP a systém managementu kvality podle ISO 9001.

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování.

Rozsah

1 den

Termíny kurzu

6.3.2019

Adresa: Olbrachtova 1
Cena: 4 350,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete objednat jako uzavřené školení.

Objednat