Úvodní strana / Nabídka kurzů / Potravinářský průmysl / ISO 22000:2022 - Seznámení s požadavky

SLUžBY

ISO 22000:2022 - Seznámení s požadavky

Přínos kurzu

Základní seminář pro zástupce organizací, zabývající se zemědělstvím, potravinářstvím a gastronomií, které se připravují na zavedení a certifikaci podle ISO 22000.

Obsah kurzu

Seznámení s novou mezinárodní normou, která zahrnuje všechny oblasti zpracování potravin od zemědělské prvovýroby až po prodej potravin či podávání pokrmů. K jednotlivým požadavkům bude krátce vysvětleno, jak je zavést do praxe s respektováním specifik oboru.

Součástí semináře bude seznámení s průběhem certifikace podle této normy.

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli orientaci v základních požadavcích na systém HACCP a systém managementu kvality podle ISO 9001.

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat