Úvodní strana / Nabídka kurzů / Strojírenský průmysl / AS9100 - Interní auditor systému managementu kvality

SLUžBY

AS9100 - Interní auditor systému managementu kvality

Přínos kurzu

Obsah kurzu

V kurzu bude vysvětleno určení této normy ve vztahu k ostatním normám skupiny 91XX, k normě ISO 9001 a k předpisům EASA. Dále budou vysvětleny všechny požadavky normy AS/EN 9100:2016, která je hlavní normou kvality pro obor letectví, kosmonautiky a obranný průmysl. Při výkladu budou odlišeny základní požadavky normy ISO 9001:2015 a rozšiřující požadavky, které uvádí AS/EN 9100:2016 jako specifické nároky na organizace působící v letectví, kosmonautice a obranném průmyslu.

Norma obsahuje soubor pravidel řízení systémů jakosti takovýchto organizací, která dle dlouholetých zkušeností na základě současného stavu poznání zaručují uvádění bezpečných a spolehlivých produktů na trh. Nová revize normy přináší řadu nových požadavků a především nový přístup k aplikaci těchto požadavků. Zásadní rozšíření normy je na oblast obranného průmyslu.

Požadavky na účastníky

Kurz je především určen pro pracovníky společností, kteří zavádějí požadavky normy ve společnostech a dále zajišťují udržování systému řízení jakosti. Kurz je přínosný i pro další pracovníky společností jako jsou představitele vedení pro jakost, poradci, interní auditoři a případně další vedoucí pracovníci společností, kteří se podílejí na tvorbě pravidel řízení společnosti a jejich uplatňování.

Norma je použitelná ve společnostech, které se zabývají výrobou produktů a poskytováním služeb v oboru letectví, kosmonautiky a obranném průmyslu. Společnost může v rámci certifikovaného systému provádět i údržbu a distribuci svých vlastních výrobků.

Pro správné pochopení kurzu není třeba jiné vzdělání než všeobecné. Není nutná předchozí praxe.

Rozsah

2dny

Termíny kurzu

14.-15.10.2024

Adresa: Olbrachtova 1, Praha
Cena: 8 100,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat