Úvodní strana / Nabídka kurzů / Strojírenský průmysl / AS9100 - Seznámení s požadavky normy

SLUžBY

AS9100 - Seznámení s požadavky normy

Přínos kurzu

Obsah kurzu

  • Zjistíte, které požadavky jsou nad rámec ISO 9001 a týkají se jen oblasti leteckého průmyslu.
  • Také zjistíte, na jakých zásadách je systém managementu kvality pro letecký průmysl založen a také to, jak se zásady promítají do normy AS9100 a jejich požadavků.
  • Pochopíte vzájemné propojení požadavků AS9100 a proč je splnění těchto požadavků pro oblast leteckého průmyslu důležité.
  • Zjistíte, jak splňovat požadavky normy AS9100 ve vaší organizaci.
  • Naučíte se určit rozsah systému managementu kvality, který bude muset vaše organizace v rámci požadavků AS9100 splňovat.
  • Odnesete si z kurzu základní představu o tom, jak určovat rizika Vaší organizace a jednotlivých procesů v kontextu celé firmy i jednotlivých procesů.
  • Zjistíte a uvědomíte si souvislosti (organizace/procesy, rizika/příležitosti a efektivita organizace/procesy).
  • Seznámíte se a naučíte se využívat cyklus PDCA ke zlepšování procesů (stejně tak celé organizace)
  • Těšit se můžete také na diskuzi s lektorem, který má bohaté zkušenosti z praxe, stejně jako na interaktivní výklad, který umožní lepší pochopení požadavků normy a vašemu snazšímu porozumění celého výkladu.

Požadavky na účastníky

Kurz je především určen pro pracovníky společností, kteří zavádějí požadavky normy ve společnostech a dále zajišťují udržování systému řízení jakosti. Kurz je přínosný i pro další pracovníky společností jako jsou představitele vedení pro jakost, poradci, interní auditoři a případně další vedoucí pracovníci společností, kteří se podílejí na tvorbě pravidel řízení společnosti a jejich uplatňování.

Norma je použitelná ve společnostech, které se zabývají výrobou produktů a poskytováním služeb v oboru letectví, kosmonautiky a obranném průmyslu. Společnost může v rámci certifikovaného systému provádět i údržbu a distribuci svých vlastních výrobků.

Pro správné pochopení kurzu není třeba jiné vzdělání než všeobecné. Není nutná předchozí praxe.

Rozsah

1den

Termíny kurzu

14.10.2024

Adresa: Olbrachtova 1, Praha
Cena: 4 250,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat