Úvodní strana / Nabídka kurzů / Strojírenský průmysl / ISO 19443:2018 – Interní auditor

SLUžBY

ISO 19443:2018 – Interní auditor

Přínos kurzu

Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hledista jaderné bezpečnosti.

Obsah kurzu

V prvním dni kurzu získáte:

 

Ve druhém dni kurzu získáte:

Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.

Požadavky na účastníky

Kurz je určen manažerům kvality, osobám odpovědným za zavádění požadavků normy ISO 19443 do praxe a interním auditorům. U účastníků se předpokládá základní znalost principů systému managementu kvality (ISO 9001).

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

21.-22.10.2024

Adresa: Olbrachtova 1, Praha
Cena: 8 100,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat