Úvodní strana / Nabídka kurzů / Strojírenský průmysl / SIXS - SIX SIGMA

SLUžBY

SIXS - SIX SIGMA

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte rámcový přehled o metodě Six Sigma a o metodice její aplikace v praxi.

Obsah kurzu

Požadavky na účastníky

Kurz je určen pro manažery a technické pracovníky, kteří se podílejí na zavádění nových technologií do podnikových procesů nebo se podílejí na řízení procesů v rámci systému managementu kvality podle norem řady ISO 9000.

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat