Úvodní strana / Nabídka kurzů / Kurzy pro auditory a manažery / ISO 50001 – INTERNÍ AUDITOR EnMS

SLUžBY

ISO 50001 – INTERNÍ AUDITOR EnMS

Přínos kurzu

Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 a dále pak všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o systému managementu hospodaření s energiemi v organizacích.

Absolvováním kurzu získáte:

Během celého kurzu budete mít možnost získávat praktické zkušenosti s odborníky a kolegy ze stejného oboru.

Obsah kurzu

Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001).

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

29. - 30.1.2019

Adresa: Olbrachtova 1
Cena: 8 450,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín


9. - 10.4.2019

Adresa: Olbrachtova 1
Cena: 8 450,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete objednat jako uzavřené školení.

Objednat