Úvodní strana / Nabídka kurzů / Webináře / Hygienické minimum pro bezpečné otevření stravovacích zařízení v době (po)koronaviru

SLUžBY

Hygienické minimum pro bezpečné otevření stravovacích zařízení v době (po)koronaviru

Přínos kurzu

Školení je vypracováno na míru ukončení doby koronavirové se zaměřením na znovu otevření stravovacích služeb.

Školení hygienického minima by mělo v každém potravinářském provozu probíhat alespoň 1 x ročně dle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.  § 19, v platném znění, kde je uvedeno, že každý provozovatel potravinářského podniku je povinen pravidelně školit veškerý personál a vést písemnou dokumentaci o školení. Takže kdy jindy, když ne teď!

Součástí webináře je i Manuál pro bezpečné otevření stravovacích provozů po koronaviru, včetně epidemiologického/pandemického plánu

Obsah kurzu

Hlavními tématy jsou především:

Rozsah

2 hodiny (15.00 – 17.00)

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat