Úvodní strana / Nabídka kurzů / Manažerské dovednosti auditora / Management rizik v systémovém managementu

SLUžBY

Management rizik v systémovém managementu

Přínos kurzu

Získáte základní znalosti managementu rizik v rozsahu požadavků systémových norem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001 s cílem podpory neustálého zlepšování výkonnosti organizace. Naučíte se využívat managementu rizik jako podpory pro rozhodování při stanovování priorit a realizaci preventivních opatření. Seznámíte se s metodikou normy ČSN ISO 31010 „Management rizik“. Vyzkoušíte si prakticky identifikaci, analýzu a hodnocení procesních i systémových rizik s využitím několika jednoduchých metodik.

Obsah kurzu

Požadavky na účastníky

Speciální znalosti ani dovednosti nejsou vyžadovány. Praktická znalost podnikových procesů a kritický pohled na efektivitu fungování procesů v organizaci je výhodou (optimální je absolvování kurzu „Procesní řízení“). Po ukončení kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.

Poznámka:

Na kurz „Management rizik v systémovém managementu“ navazuje kurz „Procesní řízení v systémovém managementu“ a kurz „Jednoduché nástroje pro monitorování a měření procesů v systémovém managementu“.

Rozsah

1 den

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat