Úvodní strana / BV Award / Co je to kultura bezpečnosti

SLUžBY

Co je to kultura bezpečnosti

Kultura bezpečnosti má za cíl zapojení zaměstnanců. Jde o přístup zdola nahoru. Je založená na skutečném závazku vedení a odborné podpoře odborníků, aby bezpečnost a zdraví byly reálné hodnoty v každodenním životě podniku.

Programy zaměřené na zvyšování kultury bezpečnosti jsou založené na chování a osobních postřezích zaměstnanců, kteří provádějí rutinní pracovní úkoly, stanovují nápravná opatření způsobem poctivého koučování a mentoringu a poskytují včasnou zpětnou vazbu o nesprávném chování souvisejícím s bezpečností . Zaměstnanci nacházejí smysl v pravidlech BOZP, jsou zapojeni do jejich budování i jejich hájení a komunikace.

Aktuality