Úvodní strana / Nabídka kurzů / Strojírenský průmysl / IRIS - Interní auditor v železničním průmyslu

SLUžBY

IRIS - Interní auditor v železničním průmyslu

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte:

 Při školení obdržíte učební texty - kopie všech prezentovaných snímků, materiály pro úkoly a cvičení v rámci kurzu.

Obsah kurzu

Kurz je ukončen testem, který by měl prokázat schopnost orientace účastníků v problematice normy. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.

Požadavky na účastníky

Kurz je určen především pro stávající či budoucí interní auditory (i pro auditory, jež budou provádět audity u dodavatelů), výhodou je již získaná kvalifikace k provádění interních auditů podle požadavků ISO 9001 (ISO 19011:2011), pro pracovníky útvarů kvality a členy průřezových týmů a také pro pracovníky managementu, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci pro auditování systému IRIS: Mezinárodní standard železničního průmyslu.

Účastníci by měli mít znalosti systému managementu kvality podle ISO 9001.

Rozsah

2 dny

Termíny kurzu

Termín kurzu vám rádi zajistíme dle vašich potřeb

 
Kurz můžete také objednat jako uzavřené školení.

Objednat