Úvodní strana / Nabídka kurzů / Potravinářský průmysl / ISO 22000:2018 - Seznámení s požadavky normy o bezpečnosti potravin

SLUžBY

ISO 22000:2018 - Seznámení s požadavky normy o bezpečnosti potravin

Přínos kurzu

Základní seminář pro zástupce organizací, zabývající se zemědělstvím, potravinářstvím a gastronomií, které se připravují na zavedení a certifikaci podle ISO 22000.

Obsah kurzu

Školením získáte:

Seznámení s novou mezinárodní normou, která zahrnuje všechny oblasti zpracování potravin od zemědělské prvovýroby až po prodej potravin či podávání pokrmů. K jednotlivým požadavkům bude krátce vysvětleno, jak je zavést do praxe s respektováním specifik oboru.

Součástí semináře bude seznámení s průběhem certifikace podle této normy.

Požadavky na účastníky

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli orientaci v základních požadavcích na systém HACCP a systém managementu kvality podle ISO 9001.

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah

1 den – požadavky normy ISO 22000

Termíny kurzu

19.10.2020

Adresa: Olbrachtova 1, Praha 4
Cena: 4 350,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

 
Kurz můžete objednat jako uzavřené školení.

Objednat