Úvodní strana / Aktuality /

SLUžBY

ISO 45001:2018 - Systémy řízení BOZP

30.3.2020

ISO 45001:2018 - Systémy řízení BOZP

Přínos kurzu

Získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001

Obsah kurzu

 • Přehled a výklad požadavků normy ISO 45001:2018.
  • Procesní model OH&S
  • Termíny a definice OH&S
  • Kontext organizace
    - interní a externí záležitosti
    - zainteresované strany a jejich požadavky
    - stanovení rozsahu systému, předmětu certifikace
    - systém managementu OH&S (BOZP a PO v procesech organizace)
  • Vedení organizace (Leadership) a spoluúčast, politika BOZP (OH&S);
  • Plánování, určování a vyhodnocování podnikatelských rizik v BOZP(OH&S)
  • Určování závazných povinností OH&S,
    - základní aktuální přehled právních předpisů ČR pro oblast BOZP;
  • Zdroje, kompetence, povědomí, komunikace, konzultace, řízení dokumentů;
  • Řízení provozu, eliminace nebezpečí a snižování rizik, management změn, nákup, outsourcing, havarijní připravenost a reakce;
  • Monitoring, audity, přezkoumání;
  • Zlepšování, řízení incidentů, neshod a nápravných opatření;
 • Dokumentace potřebná k certifikaci OH&S
 • Převodní tabulka mezi normou OHSAS 18001:2009 a ISO 45001:2018 (OH&S)
 • Přehled doporučení normy ISO 19011:2011 s vazbou na systém BOZP
 • Plánování a příprava auditu
 • Technika auditu
 • Role auditora
 • Případové studie BOZP
 • Diskuse

Požadavky na účastníky

Kurz je určen pracovníkům, kteří potřebují získat kvalifikaci pro provádění interních auditů BOZP. Speciální dovednosti ani znalosti nejsou požadovány. Kvalifikace interního auditora QMS nebo EMS je výhodou.

Po ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah

2 dny (30. - 31.3.2020)

 

CHCI SE PŘHLÁSIT